Trafikant i Mørket (mørkekjøring)

Mørkekjøring

Opplev trafikken i mørket! På mørkekjøring gir vi deg muligheten til å delta som passasjer i bilen mens trafikklæreren tar deg med ut i reelle trafikksituasjoner i mørket.

Mørkekjøring er en del av grunnkurset

Når kan jeg ta mørkekjøring?

Vi anbefaler å prioritere mørkekjøring tidlig i opplæringen. Hvis du tar trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å gjennomføre mørkekjøring, vil beviset kun være gyldig i samme tidsrom. For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars, må du først gjennomføre mørkekjøring.

Utforsk innholdet:

- Mørkeulykker og årsaker
- Siktstrekninger
- Risikofaktorer ved å ferdes i mørket
- Klær og refleksutstyr
- Hensiktsmessig lysbruk
- Hensiktsmessig tilpassing av fart og plassering
- Hensiktsmessig atferd ellers ved ferdsel i mørket

Kr. 2.000,-

Mørkekjøring (135 minutter)