Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs i Stavanger

Dette kurset er skreddersydd for deltakere over 25 år.
Hvis du er under 25 år, er førstehjelpskurset en del av trafikalt grunnkurs.

Utforsk innholdet:

- Plikter etter vegtrafikkloven til å stanse og hjelpe mennesker og dyr som er kommet til
skade m.m.
- Rutiner for sikring av og opptreden på skadested
- Vurdere skadeomfang
- Meldeplikt, også ved skade på dyr
- Grunnleggende førstehjelp og praktiske øvinger

- Først på skadested
- Sikring
- Vurdere skadeomfang
- Varsling
- Opptreden på skadested
- Redningsarbeid
- Grunnleggende førstehjelp ved trafikkulykker

Kr. 900,-

Førstehjelp (180 minutter)