Tilhenger sertifikat BE og B96

Klasse BE / B96

Få tilhengerlappen hos Focus Trafikkskole i Stavanger. Lær om forskjellen mellom aktuell og total hengervekt, samt riktig lastesikring for din tilhenger.

Er din tilhengerkjøring sikker og lovlig?

Oppnå større kjørefrihet med førerkort klasse BE eller B96! Med klasse BE får du rett til å kjøre vogntog opp til 7000 kg, bestående av personbil/varebil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg, samt en tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg. For å oppnå klasse BE kreves 7 timer obligatorisk opplæring og en ny førerprøve.

Klasse B96 gir deg rett til å kjøre vogntog opp til 4250 kg, der personbil/varebilens tillatte totalvekt ikke må overstige 3500 kg. Med B96 trenger du minst 7 timer obligatorisk opplæring uten ny førerprøve.

Våre flotte lokaler i Stavanger er det perfekte stedet å ta kurset. Få en omfattende opplæring som gir deg større kjøremuligheter i Norge, inkludert traktor og motorredskap (med en tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg og konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.

Utforsk innholdet:

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B. Målene
for trinn 2 og 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.
Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Målene for trinn 2-4 angir samlet
den kompetansen som kreves for å få førerett i klasse B kode 96 eller klasse BE.

2.1 Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger
2.2 Grunnleggende kunnskap om lastsikring
2.3 Til- og frakopling av tilhenger og sikkerhetskontroll
2.4 Plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøring
i mot- og utforbakke
2.5 Rygging
2.6 Trinnvurdering

3.1 Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
3.2 Tydelig, sikker og effektiv kjøring i variert terreng
3.3 Snuing og bruk av medhjelper
3.4 Selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø på en måte som gir god
samhandling og er økonomisk og miljøvennlig
3.5 Trinnvurdering

4.1 Kurs i sikring og merking av last

4.1.1 Årsaker til og konsekvenser av mangelfull sikring av last
4.1.2 Regelverkets krav
4.1.3 Behov for sikring og valg av sikringsmetode og -utstyr
4.1.4 Spesielle faremomenter
4.1.5 Øving i lastsikring
4.1.6 Vedlikehold og vurdering av utstyr

4.2 Sikkerhetskurs på veg

4.2.1 Planlegging av kjøreruta
4.2.2 Risiko ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
4.2.3 Oppfatting av risikosituasjoner
4.2.4 Egne erfaringer, vurdering av egen dyktighet og muligheter for forbedring

4.3 Tilstrekkelig øving

 

Kr. 7.500,-

Pakke med alt obligatorisk.

Inkludert i kurset: