Personbil / Automat

Klasse B – Manuell / Automat

På Focus Trafikkskole i Stavanger er vi opptatt av å ta vare på deg uansett ditt ferdighetsnivå. Vi tilpasser alltid opplæringen etter dine forutsetninger og målsetninger. Våre lærere er høyt kvalifiserte, har omfattende erfaring og er dedikert til å gi deg en grundig og trygg opplæring.

Skaff deg førerkort klasse B for personbil hos oss!

Prioriteringen av å skape trygghet mellom elev og instruktør er av stor betydning hos Focus Trafikkskole. Fra den første kjøretimen til førerprøven er vårt mål å sørge for at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele opplæringsprosessen.

Uansett om du er nybegynner eller allerede har erfaring med øvelseskjøring, tilpasser vi opplæringen til ditt nivå og dine forutsetninger. Vi utvikler et skreddersydd opplæringsforløp som passer perfekt for deg.

Utforsk innholdet:

1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Trafikk og førerrollen
1.3 Mennesket i trafikken og samhandling
1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Trafikant i mørket

2.1 Førerkort og trafikkopplæring
2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Eiers og brukers ansvar
2.4 Kjøring med tilhenger
2.5 Menneskets kapasitet og trafikkens krav
2.6 Gjøre klar for kjøring
2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
2.9 Sikkerhetskontroll
2.10 Trinnvurdering

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering
3.3 Atferd i trafikken
3.4 Informasjonsinnhenting
3.5 Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø
3.6 Kjøring i landevegsmiljø
3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket
3.8 Sikker samhandling
3.9 Trinnvurdering
3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane:
- 3.10.1 Mål, organisering og forventninger
- 3.10.2 Sikring av personer og last
- 3.10.3 Førerens grad av kontroll over kjøretøyet
- 3.10.4 Refleksjon og oppsummering
4.1 Sikkerhetskurs på veg
- 4.1.1 Bilkjøringens risiko
- 4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø
- 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
- 4.1.4 Refleksjon og oppsummering

4.2 Tilstrekkelig øving

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Alder:
Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, der du må oppfylle alderskravet siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve:
Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?
Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon.

Hva prøven omfatter:

Du kjører 55-60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold.
Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa.
Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven.

Sikkerhetskontrollen:

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører:

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen som sensor gjør:

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.
Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk.
Du må samtidig greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg.
Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.

 Kr. 16.500,-

Pakke med alt obligatorisk. Vanlige kjøretimer må påregnes og kommer utenom.

Inkludert i kurset: