Lastsikringskurs

Skap trygghet som trafikant på veien

Riktig sikring av last på tilhenger er av ekstrem viktighet. Manglende sikring kan føre til at gjenstander faller av, forårsaker trafikkproblemer, og i verste fall kan det lede til alvorlige ulykker. Derfor er det essensielt å sørge for at lasten er trygt og forsvarlig sikret før du legger ut på veien.

Vi legger stor vekt på grundig opplæring i lastesikring.

Ved kurset hos oss i Stavanger, vil eleven lære viktigheten av å sikre og merke lasten på tilhenger. Vi tilbyr en kombinasjon av teori og praksis, hvor eleven får 45 minutter med teoriundervisning og 45 minutter med praktisk trening i sikring av last.

Teoridelen inneholder en grundig gjennomgang av relevante lover og regler, samt ulike metoder for sikring av lasten.

Utforsk innholdet:

4.1.1 Årsaker til og konsekvenser av mangelfull sikring av last
4.1.2 Regelverkets krav
4.1.3 Behov for sikring og valg av sikringsmetode og -utstyr
4.1.4 Spesielle faremomenter
4.1.5 Øving i lastsikring
4.1.6 Vedlikehold og vurdering av utstyr

Kr. 900,-

Lastesikringskurs BE (90 minutter)