skip to Main Content

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset.

Kurset inneholder følgende emner:
1. Trafikkopplæring
2. Trafikk og førerrollen
3. Mennesket i trafikken og samhandling
4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
6. Tiltak ved trafikkulykke
7. Trafikant i mørket (mørkekjøring)

 

Trinn 2 – Grunnleggende opplæring
Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.
Trinnet inneholder følgende emner:
1. Førerkort og trafikkopplæring
2. Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. Eiers og brukers ansvar
4. Kjøring med tilhenger
5. Menneskets kapasitet og trafikkens krav
6. Gjøre klar for kjøring Aktuelt innhold- Sittestilling – Sikt
7. Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
8. Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. Sikkerhetskontroll
10. Trinnvurdering trinn 2 (obligatorisk)

 

Trinn 3 – Trafikal del
På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om trafikantgrupper og interessemotsetninger, å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for ulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.
Trinnet inneholder følgende emner:
1. Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
2. Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering
3. Atferd i trafikken
4. Informasjonsinnhenting
5. Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø
6. Kjøring i landevegsmiljø
7. Kjøring i kø, i tunnel og i mørket
8. Sikker samhandling
9. Trinnvurdering trinn 3 (obligatorisk)
10. Sikkerhetskurs på øvingsbane (obligatorisk)

 

Trinn 4 – Sikkerhetskurs på veg
Kurset er obligatorisk og varer totalt i 13 timer. Gjennom kurset skal du videreutvikle forståelse for risikoen ved bilkjøring, evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker og evne til å vurdere deg selv som fører.
For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.
Kurset inneholder følgende emner:
1. Bilkjøringens risiko
2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
3. Avsluttende kjøring i trafikken
4. Refleksjon og oppsummering

Back To Top