skip to Main Content

TRINN 1
Alle elever under 25 år må gjennomføre trafikalt grunnkurs à 4 kvelder (17 timer à 45min) før man kan begynne å øvelseskjøre både hjemme og på trafikkskole.

  •  Når du har fullført trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
  •  Trafikant i mørket (Mørkekjøring) er en del av det trafikale grunnkurset. Dette er et kurs der elevene gjennom teori og praktiske demonstrasjoner får oppleve hvordan det er å ferdes mørket. Kurset er en kveld, alle uavhengig av alder må ta dette kurset.
  • Elever under 25 år, som ikke har tatt kurset før 31. Oktober, kan ikke fortsette å øvelseskjøre mellom 1. November og 15. Mars fram til kurset er gjennomført.
  • Elever over 25 år må ha gjennomført Trafikant i mørke kurset og førstehjelpskurs senest tre virkedager før førerprøven. Hvis førerprøven gjennomføres mellom 15. Mars og 1. November, har kandidaten frist fram til 1. Februar påfølgende år på å delta på tafikant i mørket, da kurset kun holdes i vinterhalvåret.
  •  Elever under 25 år som har førerprøve i sommerhalvåret, har frist fram til 31.10 på å ta trafikant i mørket/mørkedemonstrasjon.

TRINN 2

På trinn 2 jobbes det med tekniske ferdigheter som stopp, igangsetting, bakkestart og giring. Trinnet avsluttes med en obligatorisk time. Trinnvurderingstime har varighet på 45 minutter.

TRINN 3

På trinn 3 jobbes det med trafikalt, og målet er at eleven skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikkmiljø. Det jobbes med plassering, feltskifte, rundkjøringer, motorvei etc. Mot slutten av trinn 3 er det Forbikjøring og Sikkerhetskurs på bane/glattkjøring og trinnvurderingstime trinn 3.

TRINN 4

Her skal eleven nærmest være dyktig nok til å bestå førerprøven. Her jobbes det med elevens risikoforståelse og trafikksystemet og videreutvikle sin kompetanse slik at ulykker unngås.

Back To Top